Το Εσωτερικό μας Παλιρροιακό Κύμα: Η κίνηση του Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού.

Η Οστεοπαθητική μας έχει πληροφορήσει για την κίνηση του Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού (ΕΥ) εδώ και δεκαετίες, σαν έναν από τους πρωταρχικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την ομοιόσταση του ανθρώπινου σώματος. Πολύ επιτυχημένες αγωγές με βαθιά θεραπευτικά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί συστηματικά. Παρ'όλα αυτά, έχουν αμφισβητηθεί, ακόμα και λοιδορηθεί, από την επικρατούσα ιατρική ας μη επιστημονικές, ψευδείς θεωρίες. Όχι για πολύ... Μία μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, αποδεικνύει μέσω απεικόνισης την κίνηση του ΕΥ. Μία οδός για μεγαλύτερη κατανόηση ανοίγεται.

Η Φασιαθεραπεία, την οποία σπουδάζω και εξασκώ τα τελευταία 10 χρόνια, αναγνωρίζει μία άλλη, πιο αργή κίνηση που διαπερνά όλη την ύλη των ιστών και την ευθυγραμίζει σε ένα αρμονικό σύνολο. Μία κίνηση που αποδεικνύεται επανειλημμένως κατά την πρακτική να αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στο φυσικό, το ενεργειακό και το ψυχολογικό πεδίο.

Fasciatherapy was put forth by the talented French Osteopath Danis Bois in the 1980s and quickly spread throughout Europe and the American continent. It now forms part of the growing body of therapeutic techniques related to the study of the fascial system of the body (connective tissue). The matrix that holds all other body systems together and mediates their functions. So much to be gained by looking into the so called “alternative” treatment modalities. It’s a good moment when science is catching up with empirical knowledge! 

https://www.sciencealert.com/mesmerising-video-shows-waves-of-spinal-fluid-washing-over-the-brain-during-sleep?fbclid=IwAR0gskXE-8EGdJO5pNGo6jRL71FncGFnJCOwSk6IGsSfQVK21t8izPyIDeU